Thương Mại

24 Hour Fitness đóng cửa 10 địa điểm trong Bay Area

24 Hour Fitness ra thông báo sẽ đóng cửa 10 địa điểm như sau:

Walnut Creek Ygnacio Center
Alamo Express
Berkeley Solano Avenue Fit Lite
North Point (San Francisco)
Alemany Sport (San Francisco)
Noe Valley Fit Lite (San Francisco)
Market Street (San Francisco)
Milpitas Active
Fremont Sport
Capitol & McKee (San Jose)

Tất cả những địa điểm khác sẽ được mở nhưng vẫn chưa biết thời gian chính xác.

Bản tin mới nhất cũng cho biết công ty này sẽ khai bankruptcy chapter 11 và sẽ đóng khoảng 100 địa điểm toàn nước Mỹ.

Click vào link để xem địa điểm nào sẽ đóng cửa

https://www.24hourfitness.com/health_clubs/club-closures/

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X