Sức Khoẻ

Cơ quan FDA thêm danh sách các nhãn hiệu khử trùng tay có chứa hóa chất độc hại Methanol

Cơ quan FDA ra thêm danh sách các nhãn hiệu khử trùng tay nên tránh vì chúng có chứa hóa chất độc hại Methanol 

Còn được gọi là cồn gỗ, methanol có thể gây độc khi hấp thụ qua da và gây tử vong nếu nuốt phải.

Methanol là thành phần không thể chấp nhận được trong chất khử trùng tay và không nên sử dụng đến độ tác dụng độc hại của nó

Cơ quan FDA cho biết đã có các trường hợp người lớn và trẻ em sử dụng các sản phẩm khử trùng tay bị nhiễm methanol đã dẫn đến các bất lợi bao gồm mù lòa, nhập viện và tử vong

Theo FDA, sau đây là danh sách mới nhất về chất khử trùng có khả năng gây độc:

 • AAA Cosmetica’s bio aaa Advance Hand Sanitizer
 • AAA Cosmetica’s LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz
 • AAA Cosmetica’s LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz
 • AAA Cosmetica’s QualitaMed Hand Sanitizer
 • Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
 • DDI Multinacional’s Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced
 • DDI Multinacional’s Hand Sanitizer Agavespa Skincare
 • DDI Multinacional’s Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare
 • Eskbiochem’s All-Clean Hand Sanitizer
 • Eskbiochem’s Esk Biochem Hand Sanitizer
 • Eskbiochem’s Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
 • Eskbiochem’s The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
 • Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
 • Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
 • Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
 • 4E Global’s Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol
 • 4E Global’s Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%
 • 4E Global’s Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
 • 4E Global’s Klar and Danver Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International Inc.)
 • 4E Global’s Modesa Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
 • 4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe
 • 4E Global’s Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
 • 4E Global’s Blumen Clear Lear Advanced Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer
 • 4E Global’s The Honeykeeper Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Clear
 • 4E Global’s Blumen Clear Advanced Instant Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Blumen Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe
 • 4E Global’s Blumen Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
 • 4E Global’s Blumen Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70% Alcohol
 • 4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol
 • 4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol
 • 4E Global’s Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus
 • 4E Global’s Klar and Danver Instant Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer
 • 4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)
 • 4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)
 • 4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe
 • 4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers
 • 4E Global’s Blumen Instant Hand Sanitizer Fragrance Free
 • 4E Global’s Blumen Instant Hand Sanitizer Aloe Vera
 • 4E Global’s Assured Aloe
 • Eskbiochem’s  Saniderm Advanced Hand Sanitizer
 • Grupo Insoma’s Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol
 • ITECH 361’s All Clean Hand Sanitizer, Moisturizer and Disinfectant
 • Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 62% with Vitamin E
 • Leiper’s Fork Distillery Bulk Disinfectant per 5 gallon and Leiper’s Fork Distillery 16 oz
 • Limpo Quimicos’ Andy’s Best
 • Limpo Quimicos’ Andy’s
 • Limpo Quimicos’ Gelclor
 • Limpo Quimicos’ NeoNatural
 • Limpo Quimicos’ Plus Advanced
 • Liqesa Exportacion or Liq-E-S.A.’s Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer
 • Maquiladora Miniara’s Shine and Clean Hand Sanitizer
 • Maquiladora Miniara’s Selecto Hand Sanitizer
 • MXL Comercial’s Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol (labeled with Resource Recovery & Trading LLC)
 • MXL Comercial’s Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub (labeled with Resource Recovery & Trading LLC)
 • Mystic International’s Mystic Shield Protection hand sanitizer
 • Real Clean Distribuciones’s Born Basic Anti-Bac Hand Sanitizer
 • Real Clean Distribuciones’s Anti-Bac Hand Sanitizer
 • Real Clean Distribuciones’s Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
 • Real Clean Distribuciones’s Cavalry
 • Real Clean Distribuciones’s ENLIVEN Hand Sanitizing Gel
 • Real Clean Distribuciones’s Lux Eoi Hand Sanitizing Gel
 • Real Clean Distribuciones’s Keep It Clean
 • Saniderm Advanced Hand Sanitizer
 • Real Clean Distribuciones’s Hand Sanitizer
 • Soluciones Cosmeticas’ Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free
 • Soluciones Cosmeticas’ Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer
 • Soluciones Cosmeticas’ Hand sanitizer (labeled with Wet Look Janitorial and Gardening Corp.)
 • Transliquid Technologies’s Mystic Shield Protection hand sanitizer
 • Tropicosmeticos’ Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%
 • Yara Elena De La Garza Perez Nieto’s Daesi hand sanitizer

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X