Tin Quốc TếViệt Nam

Hai di sản được lập hồ sơ trình UNESCO

Mo Mường và lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam sẽ được lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. 

Ngày 9/6, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương thực hiện nhiệm vụ trên. Hai di sản sẽ được đệ trình đến Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) sau khi Thủ tướng chấp thuận.

Mo Mường là hoạt động tín ngưỡng dân gian, thực hiện trong tang lễ và một số nghi lễ quan trọng trong vòng đời của người Mường. Mục đích là cầu sức khỏe, trấn an con người trước biến động lớn như đau ốm, người chết, trước khi đưa người chết đi mai táng.

Di sản này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần người Mường từ nhiều đời nay, được coi như bộ bách khoa thư dân gian về dân tộc Mường. Mo Mường gồm ba lĩnh vực là lời mo, môi trường, nghệ nhân. Các vùng Mường hiện nay có 5 làn điệu Mo là Ò hoi, Dà đông, Dà dê, Hâm mo, Hệu kệu.

Lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam (An Giang) diễn ra vào cuối tháng 4 âm lịch, với các nghi thức như rước tượng bà từ đỉnh núi xuống miếu thờ, lễ tắm bà, thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và hai phu nhân, lễ túc yết, xây chầu, chánh tế, hồi sắc.

Năm 2014, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

(Tổng hợp)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X