About us

VietValley được thành lập tại Silicon Valley, California.  

Với sự biết ơn và tôn trọng những thế hệ đi trước đã hy sinh công sức để có được một cộng đồng như ngày hôm nay, VietValley tôn trọng và ghi nhận lá cờ vàng là biểu tượng văn hóa, nguồn gốc của Người Việt Tị Nạn, Người Việt Hải Ngoại, và Người Mỹ Gốc Việt.  

VietValley tóm lượt và nối kết những tin tức liên quan đến đời sống, chính trị, kinh tế, luật phát, v.v. Những tin tức hoặc bài viết tại VietValley có thể đến từ ban biên tập hoặc sự kết nối từ các nguồn khác nhau.

VietValley tạo cơ hội chia sẻ những thông tin, bài viết, bình luận trong cộng đồng.

Nội dung trong trang VietValley có thể có hai ngôn ngữ, Tiếng Việt và English

VietValley cũng mong muốn có những bài viết chất lượng, có giá trị để gởi đến cho cộng đồng. Quí vị có thể đóng góp bài viết bằng cách gởi về [email protected]. Chúng tôi không bảo đảm tất cả các bài viết gởi về sẽ được đăng lên. Các bài viết thích hợp, được chấp thuận bởi ban biên tập, sẽ được đăng lên VietValley.

VietValley có những quảng cáo có thể mang lại lợi ích cho mọi người.

VietValley cũng dùng các dịch vụ quảng cáo khác đến từ những công ty như Google, Facebook, Instagram, Bing, Yahoo, etc.  

VietValley không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như hình ảnh từ các quảng cáo. Nếu quí vị thấy những nội dung, hoặc hình ảnh không phù hợp với chủ trương và mục đích trên, xin quí vị vui lòng tắt quảng cáo đó, hoặc báo cho chúng tôi biết qua email [email protected]

VietValley nhận đăng các bảo trợ, quảng cáo để phát triển. Chúng tôi hợp tác với V9Marketing để design và quản lý các quảng cáo. Mọi chi tiết về quảng cáo, xin quí vị vui lòng email về [email protected] hoặc click vào đây

ENGLISH

VietValley (VV) was established in Silicon Valley, California. With deep gratitude and respect for the preceding generations who dedicated their efforts to shape the vibrant community we have today, VietValley acknowledges and honors the yellow flag as a symbol of Vietnamese Refugees, Overseas Vietnamese, and Vietnamese Americans.

At VietValley, we curate and connect news covering various aspects of life, politics, business, law, and more. The news and articles featured on VietValley may originate from our editorial board or be sourced through diverse connections.

Beyond being a news platform, VietValley actively fosters opportunities for community members to share information, articles, and engage in meaningful discussions. We strive to create a space where the community can participate in the exchange of ideas and stay informed about topics that matter.

VietValley’s website features content in both Vietnamese and English to cater to a diverse audience.

We strive to provide quality and valuable articles for the community. You can contribute by submitting your articles to [email protected]. While we can’t guarantee the publication of all submitted articles, those that are deemed appropriate and approved will be posted on VietValley.

Please note that VietValley hosts advertisements that can benefit everyone. Additionally, we utilize advertising services from various companies such as Google, Facebook, Instagram, Bing, Yahoo, etc.

VietValley is not responsible for the content or images from advertisements. If you come across any content or images that are not suitable, please either disable the ad or notify us via email at [email protected].

For further development, VietValley accepts sponsorships and advertisements. We collaborate with V9Marketing to design and manage our ads. For more details about advertising opportunities, please contact us via email at [email protected] or click here

Back to top button