Bình Luận

Kỳ thị hay không, một phần tại chính mình

Kỳ thị hay không, một phần tại chính mình

Phạm Phú Nam, San Jose (June 5, 2020) Trước khi quý vị và các bạn xa gần trên facebook đọc…
Khốn Khổ Một Màu Da

Khốn Khổ Một Màu Da

Giao Chỉ, San Jose (June 7, 2020) Cách đây gần 100 năm, năm 1926 nhân loại dành một tuần lễ…
George Floyd và người da đen ở Mỹ

George Floyd và người da đen ở Mỹ

Tên anh trở thành biểu tượng cho đấu tranh chống lại sự tàn bạo của cảnh sát. Anh cũng là…
TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ DÂN CHỦ HÓA ĐẦY MÁU VÀ NƯỚC MẮT TRONG 150 NĂM CỦA HOA KỲ

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ DÂN CHỦ HÓA ĐẦY MÁU VÀ NƯỚC MẮT TRONG 150 NĂM CỦA HOA KỲ

Nguyễn Quốc Khải / 30-01-2020  Năm 2020 là một năm rất đặc biệt. Không những nó bắt đầu một thập…
Luận tội và kết tội Tổng Thống Trump

Luận tội và kết tội Tổng Thống Trump

Đảng Dân Chủ đã quyết định không tiến hành thủ tục luận tội Tổng Thống Trump, sau khi phúc trình…
Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X