Đời SốngHoa Kỳ

3 Thẩm phán theo khuynh hướng tự do thiên tả của Tối cao Pháp viện tự rút lui khỏi một vụ kiện bầu cử năm 2020

Hôm 28/05, cả ba thẩm phán Tối cao Pháp viện đã tự rút lui khỏi một vụ kiện nhắm vào họ vì đã bác bỏ một vụ kiện trước đó liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tin bài 3 Thẩm phán theo khuynh hướng tự do thiên tả của Tối cao Pháp viện tự rút lui khỏi một vụ kiện bầu cử năm 2020 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button