Đời SốngThế Giới

Ba Lan với sức trẻ của nền dân chủ đang có các lãnh đạo thế hệ 7X và 8X

Một thế hệ chính trị gia Ba Lan trẻ, có nhiều năng lượng và tầm nhìn quốc tế đang vươn lên nắm quyền. 

Đọc thêm Read More 

 

advertisement

Show More
Back to top button