Chính TrịCộng Đồng

Bang Georgia: Phụ nữ gốc Việt đầu tiên tranh cử chức thị trưởng

Bà Vân Trần, một ủy viên hội đồng thành phố ở bang Georgia, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên ra tranh cử cho một chức thị trưởng ở tiểu bang này. Bà sẽ đối đầu với đương kim thị trưởng John Lampl trong ngày bầu cử 7/11 sắp tới.

Đọc thêm Read More

advertisement

Show More
Back to top button