Technology

Bảo vệ bản thân trên mạng

Các công ty an ninh mạng cho biết khi căng thẳng gia tăng ở biên giới Nga và Ukraine, chúng ta nên thực hiện các bước để tự bảo vệ mình trong trường hợp Nga quyết định mục tiêu vào chúng ta.

Các mục tiêu có khả năng bao gồm các doanh nghiệp và ngân hàng lớn ở cả Ukraine và ở Mỹ, được kết nối với các thiết bị cá nhân của chúng ta.

Điều cần thiết là tăng cường bảo mật của để dữ liệu cá nhân luôn ở chế độ riêng tư.

advertisement

Tất cả phần cứng sử dụng đều có thể được bảo vệ. Các app bảo mật có thể dễ dàng tải xuống cho những thứ như laptop và TV. Đối với các ứng dụng trên điện thoại, tăng cường bảo mật của bạn bằng tính năng ủy quyền 2 yếu tố, điều này sẽ khiến kẻ gian khó xâm nhập hơn.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button