Luật PhápSức Khỏe

Biển quảng cáo ở San Francisco nêu lên tệ nạn thuốc nghiện trong thành phố

Những người mẹ ở Bay Area đã trả tiền cho một bảng quảng cáo lớn ở Union Square vào thứ Hai, làm nổi bật vấn đề về thuốc nghiện ở San Francisco.

Bảng quảng cáo viết, “Famous the world over for our brains, beauty and now, dirt cheap fentanyl” (nổi tiếng trên thế giới là trí tuệ, vẻ đẹp và bây giờ, chất độc hại của fentanyl) sẽ đăng tại Geary và Stockton nhìn đến Union Square.

Nhóm “Mothers Against Drug Deaths” (Mẹ chống lại cái chết vì thuốc nghiện) đã trả $25,000 để gây áp lực lên thành phố để phá vỡ thị trường thuốc nghiện bất hợp pháp.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button