Đời SốngThế Giới

Các chuyên gia bình luận về triển vọng Việt Nam mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ

Việc Việt Nam mua vũ khí của Hoa Kỳ có khả thi hay không còn phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng, theo phân tích của giới chuyên gia. 

Việc Việt Nam mua vũ khí của Hoa Kỳ có khả thi hay không còn phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng, theo phân tích của giới chuyên gia. 

Read More 

advertisement

 

Show More
Back to top button