Đời SốngHoa Kỳ

Các học viên Pháp Luân Công khắp thế giới kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/04

Kể từ cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tề tựu để đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/04 của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. 

Tin bài Các học viên Pháp Luân Công khắp thế giới kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/04 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button