Đời SốngHoa Kỳ

Các nhà kinh tế cho biết mục tiêu lạm phát 2% của Hệ thống Dự trữ Liên bang là ‘đáng giữ gìn’

Các nhà kinh tế tin rằng mục tiêu lạm phát 2% của Hệ thống Dự trữ Liên bang là “đáng giữ gìn” và việc thay đổi mục tiêu sẽ gửi tín hiệu sai lầm đến người tiêu dùng.

Tin bài Các nhà kinh tế cho biết mục tiêu lạm phát 2% của Hệ thống Dự trữ Liên bang là ‘đáng giữ gìn’ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button