Đời SốngHoa Kỳ

Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật bảo vệ tài sản trí tuệ Hoa Kỳ khỏi ĐCSTQ

Hai nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu dự luật sẽ giúp bảo vệ tài sản trí tuệ Hoa Kỳ khỏi chính quyền cộng sản Trung Quốc và các địch thủ khác.

Tin bài Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật bảo vệ tài sản trí tuệ Hoa Kỳ khỏi ĐCSTQ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button