Đời SốngHoa Kỳ

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gặp gỡ chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ giữa lúc ông Tập đến thăm Tây Tạng

Một chuyên gia người Tây Tạng cho rằng thời điểm và cách thức diễn ra cả hai chuyến thăm này đều mang tính biểu tượng cao.

Tin bài Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gặp gỡ chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ giữa lúc ông Tập đến thăm Tây Tạng xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button