Đời SốngHoa Kỳ

Các quan chức từ khắp nơi trên thế giới chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Ngày 13/05/2024 đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 25 và kỷ niệm 32 năm môn tu luyện này được giới thiệu ra công chúng.

Tin bài Các quan chức từ khắp nơi trên thế giới chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button