Đời SốngHoa Kỳ

Các sắc lệnh cho chúng ta biết điều gì về ông Biden và ông Trump?

Hiện các cử tri sáng suốt có thể nhìn lại các sắc lệnh của TT Biden và cựu TT Trump và xem xét hai vị ứng cử viên đã thực hiện được những gì.

Tin bài Các sắc lệnh cho chúng ta biết điều gì về ông Biden và ông Trump? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button