Đời SốngHoa Kỳ

Các tiểu bang hành động để bác bỏ Hiệp ước WHO và các mệnh lệnh y tế liên bang

Vào thời điểm khi các chính phủ và các tổ chức toàn cầu đang tìm cách có thêm quyền hạn để đối phó với các đại dịch hoặc các thảm họa khác, một nỗ lực chống đối mạnh mẽ đang nổi lên nhằm bảo vệ sự tự chủ của địa phương cũng như tự do cá nhân. 

Tin bài Các tiểu bang hành động để bác bỏ Hiệp ước WHO và các mệnh lệnh y tế liên bang xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button