Đời SốngHoa Kỳ

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tạm dừng thanh toán khoản vay sinh viên và lãi suất cho 3 triệu người vay

Quyết định này được đưa ra sau khi tòa án liên bang ra phán quyết chặn việc tiếp tục thực hiện kế hoạch trả nợ cho khoản vay sinh viên.

Tin bài Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tạm dừng thanh toán khoản vay sinh viên và lãi suất cho 3 triệu người vay xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button