Đời SốngHoa Kỳ

Chính phủ TT Biden công bố gói vũ khí mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine

Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn đợt viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, sử dụng ​​kinh phí này để bổ sung kho vũ khí pháo binh cũng như trang thiết bị cho quân đội ở tiền tuyến.

Tin bài Chính phủ TT Biden công bố gói vũ khí mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button