Đời SốngHoa Kỳ

Chủ tịch Hạ viện Johnson sẽ thúc đẩy soạn thảo luật để chống lại chính quyền Trung Quốc

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnsonn cho biết ông muốn Quốc hội thông qua một gói luật quan trọng nhắm vào chính quyền cộng sản Trung Quốc trước cuối năm nay.

Tin bài Chủ tịch Hạ viện Johnson sẽ thúc đẩy soạn thảo luật để chống lại chính quyền Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button