Đời SốngHoa Kỳ

Chuyên gia pháp lý: Việc bổ nhiệm Biện lý Đặc biệt Jack Smith là vi phạm Hiến Pháp

Vài ngày trước khi Tổng chưởng lý Merrick Garland bổ nhiệm Biện lý Đặc biệt Jack Smith để điều tra cựu Tổng thống Donald Trump, những chuyên gia đã và đang dõi theo các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc bổ nhiệm này.

Tin bài Chuyên gia pháp lý: Việc bổ nhiệm Biện lý Đặc biệt Jack Smith là vi phạm Hiến Pháp xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button