Chính Trị

Cuộc tranh cử ở San Jose vào năm 2022

Cử tri San Jose sẽ sớm quyết định đại diện và thị trưởng thành phố tiếp theo của họ sẽ là ai.

Tất cả các quận có số lẻ đều được tham gia bầu cử vào tháng 6 sắp tới này, bao gồm: Quận 1,3 và 5 và các quận đương nhiệm là quận 7 và 9 sẽ tham gia tái tranh cử.

Sau tám năm là quan chức dân cử hàng đầu của thành phố, thị trưởng Sam Liccardo cũng sẽ mãn nhiệm vào tháng 12 năm 2022.

advertisement

Một số ứng cử viên đã nộp thủ tục giấy tờ để tranh cử thị trưởng – bao gồm cả ủy viên hội đồng quận 3 Raul Peralez và giám sát viên quận Santa Clara Cindy Chavez.

Các nghị viên Dev Davis, Matt Mahan, cựu ứng cử viên quốc hội Nevada Jonathan Royce Esteban, cựu cố vấn khủng hoảng Tyrone Wade, và Brian Smith, một cư dân ở phía đông San Jose.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button