Đời SốngHoa Kỳ

Đa số người Mỹ cho rằng ông Trump đang bị công lý đối xử khác biệt

Cuộc thăm dò của CNN được SSRS thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 23/4. Cuộc thăm dò đã phỏng vấn 1.212 người, có sai số trên dưới 3,4 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ 13% người dân trên toàn quốc cho rằng Trump được đối bình đẳng như các bị cáo hình sự khác. 34% cho rằng ông Trump bị đối xử khắc nghiệt hơn, (34%) cho rằng ông Trump được đối xử khoan dung hơn so với các bị cáo khác. Cuộc thăm dò được tiến hành chỉ vài ngày sau…

Read More@NTDVN

advertisement

Show More
Back to top button