Cộng ĐồngSilicon ValleyĐời Sống

Danh sách nhà housing tháng 6, 2020 trong quận hạt Santa Clara County và lân cận

Thời gian làm việc và dịch vụ có thể bị thay đổi do COVID-19. Vui lòng gọi điện thoại hoặc email (có trong danh sách) để biết thêm thông tin: Hỏi thông tin về các điều kiện, thời gian trong danh sách chờ đợi, và cách nhận và nộp đơn ra sao.  

Hầu hết tất cả các văn phòng cho thuê đều đóng cửa tại thời điểm này, nhưng bạn vẫn có thể gọi họ trong giờ làm việc bình thường để biết thông tin.

 NameAddressDescriptionContactInstructions
1Betty Ann Gardens945 Lundy Ave San Jose, CA 95133Waitlist open, 1-4 bed. 30-60% AMI Must earn 2x rent.Bettyann@jsco.net (408) 254-4540Go Online at firstcommunityhousing.org
2Borregas Court101 W. Weddell Dr Sunnyvale, CA 94809~3 month waitlist. Studios, Small: $1000, Large: $1075.BC-management@eahhousing.org (408) 745-7450Go Online at eahhousing.org
3Carroll Inn174 Carroll St Sunnyvale, CA 94086Waitlist open. Studios/SRO.Carrollinn@midpen-housing.org (408) 773-8014Call or e-mail to receive application instructions.
4Country Hills124-142 Rancho Drive, San Jose, CA 95111Waitlist open for studios, 1 BD, 2 BD.countryhills@midpen-housing.org 408-578-8441Call or e-mail to receive application instructions.
5Creekview Inn965 Lundy Ave San Jose, CA 95133Waitlist open for studios. 30-40% AMI.Bettyann@jsco.net 408-254-4540Call for more information
6Dent Commons5363 Dent Ave San Jose, CA 95118Waitlist open for SRO: $850.Dentcommons@midpen-housing.org (408) 379-2828Call for more information
7Donnor Lofts158 E. St. John Street San Jose, CA 95112Waitlist open. Studios at $1114.Donnorlofts@midpen-housing.org (408) 675-6718Call to receive application in the mail.
8El Paseo Studios4980 Hamilton Ave San Jose, CA 95130Waitlist open for studios: $609-971. 50-60% AMI.Elpaseo@jsco.net (408) 370-1144Call for more information
9Markham Plaza2000 Monterey Rd San Jose, CA 95112Studio wait list open. Studio: $729.MP-management@eahhousing.org (408) 278-7081Go Online at eahhousing.org
10Murphy Ranch I & II310 East Dunne Ave Morgan Hill, CA 95037Waitlist open. 35-60% AMI. murphyranch.cd@fpimgt.com (408) 782-2084Call to receive application
11Orchard Gardens245 W Weddell Dr Sunnyvale, CA 94089Waitlist open. 1-3 bed. 50-60% AMI.orchardgardens.cd@fpimgt.com (408) 744-1105Go online at fpimgt.com
12Park Place16480 Del Monte Morgan Hill, CA 95037Waitlist open: 2 bed, $1586-1915, 3 bed, $1830-2211, 4 bed, $2037-2462; 5 bed, $2170-2462PKP-management@eahhousing.org (408) 779-4361Go Online at eahhousing.org
13Parkside Studios495 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94085Waitlist open for studios: $946 at 40% AMI ($41,000-$46,000 income)parkside@charitieshousing.org
(408) 245-1804
Go online atcharitieshousing.org
14Parkview Family Apts360 Meridian Ave San Jose, CA 95126Waitlist open for 2 bed: $1904PVF-management@eahhousing.org (408) 995-0989Go Online at eahhousing.org
15Penisione Esperanza598 Columbia Ave San Jose, CA 95126Waitlist open SROs: $790-907 for 35-40% AMI.pensione@charitieshousing.org (408) 920-0247Go online at charitieshousing.org
16Pollard Plaza1150 McLaughlin Ave San Jose, CA 95122Waitlist open.Studio: $909-1022, 1 bed: $1025-1332, $33,233-42,729 income.PP-management@eahhousing.org (408) 920-7000Go Online at eahhousing.org
17Riverwood Place5090 Lick Mill Blvd Santa Clara, CA 95054Studios/1 bed.  50-60% AMI ($51,250-61,500).Riverwoodplace@midpen-housing.org (408) 727-6109Call or e-mail to receive application instructions.
18Taylor Oaks2738 Kollmar Dr San Jose, CA 95127Waitlist open for studios ($1113) and 1-bed ($1431).TO-management@eahhousing.org (408) 926-3177Go Online at eahhousing.org
19Timberwood3903 Seven Trees Blvd San Jose, CA 95111Waitlist open. Studio, 1-2 bed. Timberwood@midpen-housing.org (408) 578-6800Call or e-mail to receive application instructions.
20Tyrella Gardens449 Tyrella Ave, Mountain View, CA 94043Waitlist for 1, 2, and 3 bed.Tyrella@midpen-housing.org 650-964-2874Call or e-mail to receive application instructions.
21Westwood Ambassador2606 Newhall Street, Santa Clara, CA, 950501BR $1312@50% AMI, $1668@80% AMI. Deposit equal to 1st month’s rent.Westwood@charitieshousing.org (408) 554-9367Go Online atcharitieshousing.org  
22Woodland Newell1761-1767 Woodland Ave, 44-48 Newell Rd, Palo Alto, CA 94303Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bed, 4 bedMidpen Housing (650)241-2714Call to obtain an application
VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
 NameAddressDescriptionContactInstructions
23Homesafe Santa Clara611 El Camino Real Santa Clara, CA 95050Waitlist open. For survivors of domestic violence and their children. $575 ($28280-$61700 income).mreyes@charitieshousing.org (408) 251-8064  Must be referred from Next Door Solutions  408-501-7550
24Homesafe San Jose70 Kentucky Pl San Jose, CA 95116Waitlist open. For survivors of domestic violence and their children. $586-628 ($23450-$38850 income).mreyes@charitieshousing.org (408) 251-8064  Must be referred from Next Door Solutions  408-501-7550
SENIOR HOUSING (55+)
 NameAddressDescriptionContactInstructions
25Japantown Senior Apts (55+)685 N 6th St #3240, San Jose, CA 95112Waitlist open. Studio and 1 bed. 30-60% AMI.Japantown@jsco.net (408) 573-7924Go online at Jsco.net
26Belovida Newbury (Age 55+)1777 Newbury Park Dr
San Jose, CA 95133
Units available 1 bed: $1319.BNP-management@eahhousing.org (408) 263-8484Go online at Eahhousing.org
27Vista Park I & II (Age 62+)3955 Vistapark Drive
San Jose, CA 95136
Waitlist open. 1 bed Vista Park I: $1129 1 bed Vista Park II: 1277-1425VP-management@eahhousing.org (408) 264-6661Go online at Eahhousing.org
28Craig Gardens (Age 55+) 2580 S Bascom Ave Campbell, CA 95008Waitlist open. 30-50% AMI. 1 bed: ~$1050.Craiggsh@jsco.net (408) 559-1907Go online at Jsco.net
OUT OF SANTA CLARA COUNTY
 NameAddressDescriptionContactInstructions
29Arbor Court (Special Needs)  4838 East Laurel Ave Fresno, CA 93727Waitlist open. ADA compliant, designed for people with disabilities. 1 bed: $751, 2 bed: $751.EAH Housing (559) 251-0031Call for Application information
30Archway Commons1101 Carver Rd, Modesto, CA 95350Waitlist open. 1 bed $646 2 bed $348-767. 3 bed $396-880EAH Housing (209)496-9963Contact to obtain application
31Avena Bella500 West Linwood Ave
Turlock, CA 95350
Waitlist open. 2-bedroom $596-736. 3-bedroom $697-828.EAH Housing (209) 496-9961Go online at Eahhousing.org
32Centertown855 C St San Rafael, CA 94901Waitlist open. 1 bed. $1491-1799. 2 bed. $1799-2148. 3 bed. $2041-2468. TC 50-60%EAH Housing (415) 455-8141Go online at Eahhousing.org
33Cynara Court  10860 Merritt Street, Castroville, CA 95012Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bed.MidPen Housing (831) 240-0900 Call or Go online at midpen-housing.org
34De Anza Gardens205 Pueblo Ave Bay Point, CA94565Waitlist open. 1 bed $385-772. 2 bed $456-927. 3 bed. $528-1081. 4 bed. $578-1081.EAH Housing (925) 957-7009Go online at Eahhousing.org
35Floral Gardens2375 Floral Ave Selma, CA 93662Waitlist open. 1 bed. $541-594. 2 bed. $630-731. 3 bed. $723-815.EAH Housing (559) 896-0971Go online at Eahhousing.org
36Fountain West2530 West Fountain Wy, Fresno, CA 93705Waitlist open. 2 bed. $541-643. 3 bed. $641-710.EAH Housing (559)226-0700Go online at Eahhousing.org
37Geil Street Apartments  11299 Geil Street, Castroville, CA 95012Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bedMidPen Housing (831) 240-0900 Call or Go online at midpen-housing.org
38Golden Oak Manor5000 Kelsey Ln Oakley, CA 94561Waitlist open. 1 bed. $886-1351EAH Housing (925) 625-5223Go online at Eahhousing.org
39Huntington Ridge  5161 Huntington Dr
Los Angeles, CA 90032
Waitlist open. Studio $1095. 1 bed. $1450. 2 bed. $1800EAH Housing (323) 225-7182  Go online at Eahhousing.org
40Jardines Del Valle  76 Murphy’s Road, Watsonville, CA 95076Waitlist open. 2 bed, 3 bed, 4 bed.MidPen Housing (831) 763-1844Call or Go online at midpen-housing.org
41MARGARET MCDOWELL MANOR1525 Merkley West Sacramento CA 95691Waitlist open. 1 bed. 2 bed.mmm@cchnc.org (916) 371-7788Contact to obtain an application
42Manzanita Place  17900 Kearny Street #101, East Garrison, CA 93933Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bed, 4 bed.MidPen Housing (831) 233-3564 Call or Go online at midpen-housing.org
43Riverfield Homes  25 Adeline Wy
Healdsburg, CA 95448
Wait list open. 2 bed. $991-1212. 3 bed. $1042-1398. 4 bed. $1265-1550.EAH Housing (707) 538-2040Go online at Eahhousing.org
44Salinas Gateway25 Lincoln Ave Salinas, CA 93901Waitlist open. 1 bed. $690-1380. 2 bed. $828-1657. 30-50% AMIFirst Community Housing (831) 754-8926Application available online
45San Andreas295 San Andreas Rd, Watsonville, Ca 95076Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bed, 4 bed.Midpen Housing (650)356-2900Contact to obtain an application
46Silver Oak Apartments (Disabled/Special Needs Housing)4991 Gardenia Ave
Oakley, CA 94561
Waitlist open. 1 bed. 2 bed. 30% income.EAH Housing (925) 625-6040Go online at Eahhousing.org
47Sonoma Creekside  74 Boas Dr Santa Rosa, CA 95409Waitlist open. 2 bed. $950. 3 bed. $1077.EAH Housing (707) 538-2040Go online at Eahhousing.org
48Summer Park1275 South Winery Ave Fresno, CA 93727Vacancies Available! 2 bed: $670 Waitlist open: 3 bed: $758. 1 bed: $571,EAH Housing (559) 255-3005Go online at Eahhousing.org
49SYLVESTER RUTLEDGE MANOR3255 San Pablo Ave Oakland CA 94609Waitlist open. 1 bedsrm@cchnc.org (510) 595-0293Contact to obtain an application
50The Oaks Apartments  3073 North Main St
Walnut Creek, CA 95127
Waitlist open. 2 bed. $993-$1204. 3 bed. $1141-1384. 4 bed. $1539-1680.EAH Housing (925) 937-5559Go online at Eahhousing.org
51Tice Oaks   2150 Tice Valley Boulevard, Walnut Creek, CA 94595Waitlist open. 1 bed.MidPen Housing (925) 943-1670 Call or Go online at midpen-housing.org
52Via Del Mar   124 West Beach Street, Watsonville, CA 95076Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bed.MidPen Housing (831) 763-0448Call or Go online at midpen-housing.org
53Villas Del Paraiso   340A Paraiso Drive, Watsonville, CA 95076Waitlist open. 1 bed, 2 bed, 3 bed, 4 bed.MidPen Housing (831) 768-1548Call or Go online at midpen-housing.org
54Village at Kings Canyon (Disabled/Special Needs Housing
Family Housing)
962 S Pierce Ave
Fresno, CA 93727
Waitlist open. 1 bed. $281-506. 2 bed. $328-665. 3 bed. $371-859. EAH Housing (559) 453-1488Go online at Eahhousing.org
55Vista Meadows  108 East Park Street, Hollister, CA 95023Waitlist open. 1 bed, 2 bed.MidPen Housing (831) 636-0120Call or Go online at midpen-housing.org
56WESTLAKE CHRISTIAN TERRACE EAST251 28th Street Oakland CA 94611Waitlist open. Studio. 1 bed.wcte@cchnc.org (510) 893-2998Contact to obtain an application
OUTSIDE OF SANTA CLARA COUNTY (55+)
 NameAddressDescriptionContactInstructions
57ANTIOCH HILLCREST TERRACE (62+)3420 Deer Valley Rd. Antioch CA 94531Waitlist open. 1 bedaht@cchnc.org (925) 754-4710Contact to obtain an application
58ANTIOCH RIVERTOWN (62+)1400 A St. Antioch CA 94509Waitlist open. 1 bedara@cchnc.org (925)706-0874Contact to obtain an application
59BANCROFT SENIOR HOMES (62+)5636 Bancroft Ave. Oakland CA 94605Waitlist open. 1 bed bsh@cchnc.org (510) 534-4000Contact to obtain an application
60Bay Ave Senior Apartments (For age 55 and over)750 Bay Ave Capitola, CA 95010Waitlist open. 1 bed. $690-1380. 2 bed. $828-1657. 30-50% AMIFirst Community Housing (831) 464-6435 Call or Go online at firstcommunityhousing.org
61BISHOP ROY C. NICHOLS (62+)1027 60th St. Oakland CA 94609Waitlist open. 1 bedbrs@cchnc.org (510) 285-6044Contact to obtain an application
62BUTTES CHRISTIAN MANOR (62+ & 18 And who have a disability)223 F St. Marysville CA 95901Waitlist open. 1 bedbcm@cchnc.org (530) 742-2421Contact to obtain an application
63CARQUINEZ VISTA MANOR (62+)1212 Wanda St. Crockett CA 94525Waitlist open. 1 bedcsh@cchnc.org (510) 787-3111Contact to obtain an application
64Casa Adobe Apartments (Age 62+)1924 Church Ln San Pablo, CA 94806Waitlist open. 1 bed. $1077-1356. 45-60% AMIEAH Housing (510) 236-3153Go online at Eahhousing.org
65CEDAR STREET SENIOR APT. & 703 CEDAR ST. (62+)725 Cedar St. Garberville CA 95542  Waitlist open. 1 bedcds@cchnc.org (707) 923-1035Contact to obtain an application
66Celestina Garden (Age 62+) 125 Dorene Way Sonoma, CA 95476Now Leasing! 1 bed: $456-980, 2 bed: $535-954.  (707) 343-8057Application online
67Chestnut Square (Age 62+) 1651 Chestnut St Livermore, CA 94551Now Leasing! 1 bed: $1017-1308. 50-60% AMI ($43,400-52,080 income). MidPen HousingGo online at midpen-housing.org
68FLOWER PARK PLAZA (Disabled 18+ & 62+)901 W. First St Santa Ana CA 92703Waitlist open. 1 bed. Studio.fpp@cchnc.org (714) 542-6002Contact to obtain an application
69HOTEL REDDING (55+)1748 Market St Redding CA 96001Waitlist open. Studio. 1 bed. 2 bed.hrs@cchnc.org (530) 241-2331Contact to obtain an application
70JARVIS GARDENS (62+)2001 Notre Dame Blvd. Chico CA 95928Waitlist open. 1 bed jgs@cchnc.org (530) 345-1384Contact to obtain an application
71JEFFERSON STREET HOUSING (62+)3400 Jefferson St Napa CA 94558Waitlist open. 1 bed jss@cchnc.org (707) 258-8875Contact to obtain an application
72Judson Terrace Homes (62+)3000 AUGUSTA ST.
SAN LUIS OBISPO, CA 93401
Waitlist open Studio. Deluxe Studio, 1 bedroom. Human Good (805) 544-1600Application available online
73Kings Valley Senior Apartments100 Kings Cr
Cloverdale, CA 95425
Waitlist open. Studio. $634-892. 1 bed. $650-941EAH Housing (707) 894-2961Go online at Eahhousing.org
74L.C. Hotchkiss Terrace (62+, disabled citizens)51 BARSTOW AVE., CLOVIS, CA 93612Waitlist open. 1 bed. Human Good (559) 299-2263Application available online.
75LORENZ SENIOR HOUSING (62+)1509 Yuba St. Redding CA 96001Waitlist open. Studio. 1 bed.lsa@cchnc.org (530) 243-6451Contact to obtain an application
76Oak Knolls Haven (62+)4845 S. Bradley, SANTA MARIA, CA 93455Waitlist open. 1 bedHuman Good (805) 934-2027Application available online.
77PLAZA DE LAS FLORES (62+)233 Carroll Street Sunnyvale CA 94086Waitlist open. 1 bedpdlf@cchnc.org (408) 773-8120Contact to obtain an application
78Rodeo Gateway (62+)710 Willow Ave Rodeo, CA 94572Waitlist open. 1 bed. 30% of income.EAH Housing (510) 245-2004Go online at Eahhousing.org
79Rohloff’s Manor III (62+)  2400 Fair Dr (Rohloff’s Manor III) Napa, CA  94558Waitlist open. Studio. $528-668. 1 bed. $632-971. 2 bed. $825-971.EAH Housing (707) 255-9555Go online at Eahhousing.org
80Rose View Terrace (62+)101 BARSTOW AVE., CLOVIS, CA 93612Waitlist open. 1 bedHuman Good (559) 322-1509Application available online.
81SIERRA MEADOWS (62+)1120 E. Tulare Avenue Visalia CA 93292Waitlist open. 1 bedsma@cchnc.org (559) 623-9212Contact to obtain an application
82SYCAMORE PLACE I & II (62+)1100 Sycamore Ct Brentwood CA 94513Waitlist open. 1 bedspl@cchnc.org (925) 634-1390Contact to obtain an application
83THE MEADOWS (62+)3900 West Tulare Visalia CA 93277Waitlist open. Deluxe studio. Studio. 1 bed. tma@cchnc.org (559) 734-3275Contact to obtain an application
84Tower Park Apartments (62+)701 17TH STREET, MODESTOWaitlist open 1 bed. 30-60% AMIHuman Good (209) 236-7070Application available online
85TREE HOUSE SENIOR APARTMENTS (62+)4500 Alder St Redding CA 96003Waitlist open. 1 bedths@cchnc.org (530) 246-1086Contact to obtain an application
86Vista Meadows (55+)108 East Park St, Hollister, CA 95023Waitlist open. 1 bed. 2 bed.Midpen Housing (831)636-0120Contact to obtain an application
COMING SOON / UNDER CONSTRUCTION
 NameAddressDescriptionContactInstructions
87Arroyo Green Apartments Senior  707 Bradford St., Redwood City, CA 94063Interest list open. Studio, 1 bed, 2 bed.MidPen Housing: info@midpen-housing.orgComplete interest online at midpen-housing.org
88Chestnut Square Family Housing1665 Chestnut Street, Livermore, CA 94551Interest list open. 1 bed, 2 bed, 3 bed. Expected Sept. 2020MidPen Housing: info@midpen-housing.orgComplete interest list online at midpen-housing.org
89Gateway Santa Clara (Age 62+)1000 El Camino Real Santa Clara, CA 95050Expected Jan 2021 Waitlist ClosedEAH Housing (408) 260-2900Go online at Eahhousing.org
90Shorebreeze Expansion460 N. Shoreline Blvd Mountain View, CA 94043 Expected 2020. Studios-3 bed: $1,124-2705MidPen Housing: info@midpen-housing.orgComplete interest list online at midpen-housing.org
91North San Pedro Studios201 Bassett St San Jose, CA 95110134 units: Studios and 1 bed at the 30-50% AMI level. WINTER/SPRING 202First Community  Go online at firstcommunityhousing.org
92Paseo Estero  255 8th Avenue, Oakland, CA 94606Interest list open. 1 bed, 2 bed, 3 bed. Expected in late 2020.MidPen Housing info@midpen-housing.orgComplete interest list online

Show More
Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X