Chính Trị

Dự luật yêu cầu các công ty công khai mức lương của công nhân

Dự luật 1162 sẽ yêu cầu các công ty có hơn 100 nhân viên phải báo cáo công khai số tiền họ trả cho công nhân, được chia theo giới tính và dân tộc.

Dự luật mới này hy vọng sẽ xóa bỏ sự bất bình đẳng về giới tính và chủng tộc bằng cách buộc các công ty phải báo cáo công khai số tiền họ trả cho nhân viên và nhà thầu, được chia theo giới tính, dân tộc và loại công việc.

Dự luật được đưa ra bởi Senator Monique Limon, người đại diện cho District 19 ở Nam California.

advertisement

Dự luật sẽ phải trải qua một số quy trình xem xét lập pháp khác nhau trước khi được đưa ra trước thống đốc trước ngày 31 tháng 8.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button