Đời SốngHoa Kỳ

Đường ống Mountain Valley bắt đầu bơm khí đốt tự nhiên từ West Virginia đến các nhà máy điện ở vùng Trung-Đại Tây Dương

Đường ống Mountain Valley dài 303 dặm (hơn 487 km), trị giá 7.85 tỷ USD, đang vận chuyển khí đốt tự nhiên từ West Virginia đến Virginia, cung cấp 2 tỷ feet khối (hơn 56 triệu mét khối) khí đá phiến mỗi ngày vào lưới điện.

Tin bài Đường ống Mountain Valley bắt đầu bơm khí đốt tự nhiên từ West Virginia đến các nhà máy điện ở vùng Trung-Đại Tây Dương xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button