Cộng ĐồngĐời SốngSức Khỏe

Free COVID-19 Test Kit

Tại VACC / Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ, San Jose, hiện đang có chương trình phát Covid Test Kit miễn phí.

Nếu ai chưa nhận được bộ thử nghiệm, hoặc đang cần bộ thử nghiệm, có thể vào link này để xem thông tin và ghi danh:

www.vaousa.org/CovidTestKit

advertisement

Chương trình này do tổ chức VAO (Vietnamese American Organization) cùng hợp tác với California Department of Public Health, và Thành Phố San Jose thực hiện.

Show More
Back to top button