Technology

Giấy phép đầu tiên được cấp cho dịch vụ xe tự lái

California Public Utilities Commission đã cấp giấy phép đầu tiên vào thứ Hai cho phép dịch vụ hành khách trên các phương tiện tự lái ở các quận San Francisco và San Mateo.

Giấy phép mà California Public Utilities Commission cấp cho các công ty xe tự lái Cruise LLC và Waymo LLC, sẽ cho phép cả hai công ty thu phí từ người đi xe và cung cấp cho dịch vụ tự lái.

Cruise được phép cung cấp dịch vụ đi xe tự lái trên một số con đường công cộng ở San Francisco trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối và 6 giờ sáng với tốc độ lên đến 30 dặm / giờ trong khi Waymo có thể hoạt động trong các khu vực được chỉ định của cả hai quận với tốc độ lên đến 65 dặm / giờ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

advertisement

Cả hai công ty đều không được phép điều khiển phương tiện tự lái trong điều kiện sương mù dày đặc hoặc mưa lớn với lý do an toàn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về quy định của bang đối với xe tự lái tại: https://www.cpuc.ca.gov/regulatory-services/licensing/transportation-licensing-and-analysis-branch/autonomous-vehicle-carrier-pilot.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button