Đời SốngHoa Kỳ

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật phản đối nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công của Bắc Kinh

Hôm 25/06, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật buộc chấm dứt chiến dịch đàn áp kéo dài của chính quyền Trung Quốc đối với nhóm tâm linh Pháp Luân Công.

Tin bài Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật phản đối nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công của Bắc Kinh xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button