Đời SốngHoa Kỳ

Hoa Kỳ: Nhiều tiểu bang đề xướng luật quy định người nhập cư trái phép lưu trú tại tiểu bang là bất hợp pháp

Cách biên giới hàng ngàn dặm, các tiểu bang đỏ đang tự mình giải quyết vấn đề trong bối cảnh cuộc khủng hoảng biên giới vẫn dai dẳng.

Tin bài Hoa Kỳ: Nhiều tiểu bang đề xướng luật quy định người nhập cư trái phép lưu trú tại tiểu bang là bất hợp pháp xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button