Đời SốngHoa Kỳ

Hoa Kỳ: Số vụ phá sản doanh nghiệp tăng 34% trong nửa đầu năm 2024

Số đơn khai phá sản của các tổ chức thương mại đã tăng hơn ⅓ trong năm nay do các loại chi phí và lãi suất cao. Số đơn khai phá sản cá nhân cũng theo đó tăng lên.

Tin bài Hoa Kỳ: Số vụ phá sản doanh nghiệp tăng 34% trong nửa đầu năm 2024 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button