Đời Sống

IRS thuê 10,000 công nhân để giúp giải quyết hồ sơ khai thuế

IRS đang tiến hành giải quyết tình trạng tồn đọng của các hồ sơ khai thuế.

Quá trình tuyển dụng dự kiến ​​diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Theo báo cáo, có một lượng lớn các thủ tục giấy tờ từ năm ngoái vẫn đang chờ xử lý.

advertisement

Hàng núi giấy tờ bao gồm ít nhất 10 triệu tờ khai thuế cá nhân và 4 triệu tờ khai thuế doanh nghiệp, giữ các khoản hoàn trả và tín dụng từ năm ngoái.

Bắt đầu từ tháng này, IRS đã chuyển 1,200 nhân viên khỏi công việc hiện tại của họ để giải quyết công việc tồn đọng.

Theo trang web của họ, lực lượng lao động của IRS hiện có khoảng 80,000 người.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button