Đời SốngKinh Tế

Ít người di chuyển đến California hơn và ít hơn nữa ở Bay Area

Tiểu bang California, đặc biệt là Bay Area, tiếp tục chứng kiến ​​sự dân số phát triễn chậm.

Tỷ lệ người di chuyển đến California vào cuối tháng 9 năm 2021 thấp hơn 38% so với tháng 3 năm 2020.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ người di chuyển khỏi tiểu bang hiện cao hơn 12% so với mức trước mùa dịch COVID.

advertisement

Sự gia tăng dân số đặc biệt chậm đối với Bay Area kể từ khi đại dịch bắt đầu. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ người ngoại bang di chuyển đến các quận San Francisco, Santa Clara và San Mateo giảm 48-53%.

Đồng thời, nhiều người di chuyển ra khỏi các quận này và rời khỏi California.

Trong tất cả các quận của California, San Francisco là quận duy nhất chứng kiến ​​tỷ lệ dân số rời khỏi quận tăng hơn 30%.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button