Breaking NewsSức Khoẻ

Nhiều nhân viên tại Costco đã thử nghiệm dương tính với COVID-19

Các quan chức y tế của quận hạt Santa Clara đang làm việc với Costco để điều tra vụ dịch Covid19 tại địa chỉ 150 Lawrence Station Road.  

Theo hướng dẫn của các quan chức y tế đưa ra, các thương mại có nhân viên dương tính với Covid-19, họ phải cho nhân viên đó ra về và theo hướng dẫn cách ly ít nhất là 10 ngày.  

Những ai đã tiếp xúc với các người nhiễm Covid-19 trong vòng 6 feet và khoảng 15min trở lên, họ cũng cần được cho về nhà và cách ly. Những người này cũng nên đi kiểm tra trong vòng 7 ngày sau đó.

Latest update: cập nhất các ca nhiễm Covid-19 tại những Costco trong quận hạt Santa Clara:
Gilroy: 6 ca từ ngày 24-30 tháng 7
San Jose – Senter Road: 8 ca từ ngày 17-22 tháng 7
Sunnyvale: 13 ca từ ngày 23-26 tháng 7
Mountain View: 4 ca (chưa có ngày chính thức)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X