Đời SốngSinh Hoạt

Kho hàng thực phẩm kêu gọi nhiều tình nguyện viên hơn

Công việc dành cho các tình nguyện viên của kho hàng thực phẩm ở San Jose.  Khoảng 45,000 người đang dựa vào dịch vụ của họ để đặt thức ăn lên bàn trong mùa lễ này.

Tiến đến Lễ Tạ Ơn, giám đốc điều hành của Second Harvest, Leslie Bacho, dự đoán tổ chức sẽ phân phối thêm 22% gà tây trong dịp lễ này so với năm ngoái.

Một hoạt động đã mở rộng trong 20 tháng qua. Nó đã bổ sung thêm 15 xe tải, mở một nhà kho mới và tăng thêm 40% nhân viên.

advertisement

Second Harvest có đủ lương thực nhưng cần tình nguyện viên và tiền đóng góp.

Kho hàng thực phẩm thường tăng khoảng một nửa doanh thu trong những ngày lễ.

Điều này do tổ chức đặt mục tiêu gây quỹ là 81 triệu đô la trong năm nay để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng.

Đoc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button