Cộng Đồng

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19-6 tại San Jose

Cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hoà tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6 tại Santa Clara County Building.

Xem Video:

advertisement

Show More
Back to top button