Luật PhápSức KhỏeY Khoa

Luật bảo vệ bệnh nhân khỏi các hóa đơn y tế bất ngờ

Bệnh nhân có bảo hiểm y tế tư nhân sẽ thấy các hóa đơn y tế “bất ngờ” hầu như biến mất bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đó là khi No Surprise Act được Quốc Hội thông qua vào tháng 12 năm 2020.

Bệnh nhân sẽ không còn phải lo lắng về việc nhận được một hóa đơn khổng lồ sau một cuộc y tế nếu phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất nằm ngoài chương trình bảo hiểm của họ.

Họ cũng sẽ được bảo vệ khỏi những khoản phí không mong muốn nếu một cuộc phẫu thuật hoặc thủ thuật được tiến hành tại một bệnh viện trong cùng chi nhánh bảo hiểm. Trong những tình huống như vậy, bệnh nhân sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chia sẻ chi phí trong chi nhánh của họ.

advertisement

Thay vào đó, các công ty bảo hiểm và nhà cung cấp dịch vụ sẽ đệ trình các tranh chấp thanh toán của họ lên một quy trình giải quyết tranh chấp độc lập, để mặc cả phí mà không lôi kéo bệnh nhân vào cuộc.

Cũng sẽ có một cách mới cho những người không có bảo hiểm và bệnh nhân thanh toán theo cách riêng của họ để có được ước tính phí cho các thủ tục y tế, cũng như một quy trình để họ giải quyết các tranh chấp về thanh toán.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button