Kinh Tế

Một số loại xăng ở Bay Area lên đến $6

It nhất một trạm xăng ở Bay Area có giá xăng vượt qua $6.

Theo AAA, giá trung bình ở San Francisco là $5.21 – 15 cent cao hơn so với ngày hôm qua.

Quận Marin thậm chí còn cao hơn với mức trung bình $5.25, tiếp theo là quận Napa với mức trung bình $5.24.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button