Đời SốngHoa Kỳ

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tôn vinh niềm hy vọng và sự kiên định trước cuộc bức hại

Ở Trung Quốc cộng sản, chỉ cần thốt ra câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là quý vị có thể bị ngồi tù nhiều năm, bị tra tấn hoặc phải tử mạng.

Tin bài Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tôn vinh niềm hy vọng và sự kiên định trước cuộc bức hại xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button