Đời SốngHoa Kỳ

Nghiên cứu của Harvard: Ở Hoa Kỳ, cứ 5 bộ sạc xe điện thì 1 bộ không hoạt động

Sử dụng AI, nghiên cứu phát hiện các trạm sạc ở Hoa Kỳ có độ tin cậy trung bình là 78%, nghĩa là cứ năm bộ sạc thì có một bộ không hoạt động.

Tin bài Nghiên cứu của Harvard: Ở Hoa Kỳ, cứ 5 bộ sạc xe điện thì 1 bộ không hoạt động xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button