Đời SốngHoa Kỳ

Nghiên cứu: Lạm phát làm xói mòn tài sản của các gia đình Mỹ dưới thời Tổng thống Biden

Trong 3 năm qua, tài sản gia đình đã tăng lên do lợi nhuận thị trường chứng khoán, giá trị tài sản tăng, và kích thích tài khóa thời đại dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy lạm phát đã gần như xóa bỏ toàn bộ những lợi ích này.

Tin bài Nghiên cứu: Lạm phát làm xói mòn tài sản của các gia đình Mỹ dưới thời Tổng thống Biden xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button