Chính TrịLuật Pháp

Nhà lập pháp San Jose muốn gia hạn chương trình cho người khuyết tật (ADA)

Một nhà lập pháp của South Bay muốn giúp các doanh nghiệp nhỏ trở nên dễ tiếp cận với người khuyết tật bằng cách mở rộng một chương trình tài trợ cho việc kiểm tra và tài trợ xây dựng.

Assembly Bill 2164, do Nghị Sĩ San Jose Alex Lee, sẽ cho phép chính quyền địa phương tiếp tục thu một khoản phí $4 kèm theo giấy phép để tài trợ cho các chương trình cho người khuyết tật.

Các thành phố có thể sử dụng các khoản phí này để trả cho các thanh tra và các khoản tài trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ xây dựng các cải tiến để nâng cao khả năng tiếp cận.

advertisement

San Jose cũng sử dụng quỹ này để cung cấp cho các doanh nghiệp khoản tài trợ lên đến $8,000 để cải thiện cơ sở vật chất cho các cửa hàng của họ.

Ủy ban tư pháp của quốc hội trong tuần này đã thông qua dự luật, gửi nó đến ủy ban tài chính.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button