Technology

Nhân viên Apple bắt đầu trở lại văn phòng

Bắt đầu từ hôm nay, nhân viên được yêu cầu quay lại văn phòng ít nhất một lần 1 tuần, sau đó 2 lần một tuần vào cuối tháng này và 3 ngày một tuần trước ngày 23 tháng 5.

Không phải tất cả nhân viên đều hài lòng với quyết định này. Một số người đã tạo ra một cuộc sống gia đình cho chính mình trong mùa dịch COVID-19, trong khi vẫn làm những gì Apple yêu cầu.

Nhiều người trong xã hội làm việc tại nhà là điều tốt cho công ty, cũng như nhiều người đã mua các sản phẩm của Apple để làm công việc văn phòng tốt hơn.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button