Đời SốngHoa Kỳ

Những điểm then chốt từ phiên tòa lịch sử xét xử cựu TT Trump

Phiên tòa xét xử cựu TT Donald Trump đang bước vào giai đoạn then chốt cuối cùng, khi cả bên công tố lẫn bên bào chữa đều đã kết thúc việc tranh luận trước tòa.

Tin bài Những điểm then chốt từ phiên tòa lịch sử xét xử cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button