Đời SốngHoa Kỳ

Nơi nào hoạt động, nơi nào đóng cửa vào Ngày Chiến sĩ Trận vong?

Ngày Chiến sĩ Trận vong chính thức trở thành ngày lễ liên bang vào năm 1971, được tổ chức vào thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.

Tin bài Nơi nào hoạt động, nơi nào đóng cửa vào Ngày Chiến sĩ Trận vong? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button