Sức Khỏe

Nước thải ở quận Santa Clara cho thấy lượng omicron đang giảm dần

Bác sĩ Sara Cody của quận Santa Clara cho biết mặc dù vẫn có tỷ lệ nhiễm COVID cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng vẫn có một số lạc quan thận trọng.

Những dấu hiệu đó liên quan đến các mẫu nước thải trong phòng thí nghiệm.

Trong tuần, tỷ lệ lưu hành COVID đã giảm ở 3 trong số 4 nhà máy xử lý nước thải của quận.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button