Đời SốngKinh Tế

Ông Johnson cho rằng việc bỏ trống ghế chủ tịch Hạ viện bây giờ sẽ là một ‘nước cờ nguy hiểm’

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) than thở rằng việc bỏ trống vị trí nếu ông bị tước quyền lãnh đạo sẽ là một “nước cờ nguy hiểm.”

Tin bài Ông Johnson cho rằng việc bỏ trống ghế chủ tịch Hạ viện bây giờ sẽ là một ‘nước cờ nguy hiểm’ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button