Đời SốngHoa Kỳ

Ông Netanyahu chỉ trích quyết định của Liên Hiệp Quốc xem quân đội Israel là tổ chức xâm hại quyền trẻ em

Chính phủ Israel lên án việc Liên Hiệp Quốc đưa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào danh sách những tội phạm xâm hại quyền trẻ em.

Tin bài Ông Netanyahu chỉ trích quyết định của Liên Hiệp Quốc xem quân đội Israel là tổ chức xâm hại quyền trẻ em xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button