Đời SốngNam CaliNgười Việt Hải Ngoại

PHÁP SỰ HOÁ DUYÊN XÂY TĂNG XÁ

Theo lời thỉnh cầu của Tăng Đường Pobhor, Tu Viện Sera Mey, Ấn Độ – Ngài cựu viện trưởng Ngwang Jorden Rinpoche sẽ cử hành một số Pháp Sự để gây quỹ xây Tăng xá nhằm đáp ứng hơn 100 vị Tiểu Tăng đồng xuất gia. Tất cả số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến tu viện. Lịch trình các Pháp Sự có thông tin cụ thể như sau:

Thuyết Pháp về Nền Tảng Của Mọi Thiện Đức – tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841, lúc 3-4g30 chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024
Lễ Quán Đảnh Quán Âm Lục Độ Mẫu, tại Chùa Viên Minh, địa chỉ 11721 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841, lúc 3-4g30 chiều Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7
Lễ Quán Đảnh Phật A-súc-bệ, tại Great Compassionate Mahayana, địa chỉ 7951 Davmor Ave, Stanton, CA 90680, từ 10giờ 30 sáng – 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 7 tháng 7
Lễ Quán Đảnh Mã Đầu Kim Cang, cũng diễn ra tại Great Compassionate Mahayana, địa chỉ 7951 Davmor Ave, Stanton, CA 90680, từ 10giờ 30 sáng – 12 giờ trưa thứ Bảy, ngày 13 tháng 7
Thuyết Pháp về Bát-nhã Tâm Kinh, tại Thiền Đường Tánh Không, địa chỉ 13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843, từ 3g – 4g30 chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc để thỉnh Thầy chú nguyện tư gia hay chỗ làm, vui lòng gọi cho cô Mai theo số (562)-357-4178, hoặc gửi email về địa chỉ [email protected]

advertisement

The post PHÁP SỰ HOÁ DUYÊN XÂY TĂNG XÁ appeared first on SBTN.

 

Tin Từ SBTN Read More

Show More
Back to top button